Projenin Tanıtımı

PROJE ADI: GÖÇMENLER İÇİN HEMOGLOBİNOPATİ. EĞİTİM, ÖNLEME, GENETİK TEŞHİS VE TEDAVİ YAKLAŞIMI.

AKRONİM: EŞİTLİK ARTI
PROJE NO: 2019-1-TR01-KA202-076789
PROJE SÜRESİ : 01/09/2019 - 31/08/2022
PROJE KONSORSİYUMU:
KOORDİNATÖR: Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV)

ORTAKLAR:

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,

  • İtalya-Ferrara'dan Casa di Cura Quisisana Hastanesi

  • İspanya- Barselona’dan Fundacio Institu De Recera Contra la Leucemia

    Josep Carreras

AMAÇLAR:

Projenin amaçları göçmenlerde hemoglobinopatiler konusunda eğitime odaklanmaktadır. Türkiye, İspanya ve İtalya'da önleme ve tedavi protokolleri de dikkate alınacaktır.

YÖNTEMLER:

a. Türkiye, İspanya ve İtalya'da yaşayan göçmenlerin hemoglobinopatilerini ele almak,
b. Göçmenlerin yoğunlaştığı Türkiye'nin Güney ve Güneydoğu illerinde birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık yöneticileri ve aile hekimlerini yetiştirmek, c. Göçmen hastaların bir önceki Eşitlik Projesinden yararlanması için göçmen hastaların takiplerini yapan doktorların eğitimini de sağlamak,

PROJE SONUÇLARI:

Proje sonuçlandığında, göçmenlerin hemoglobinopatiler konusunda farkındalıkları artmış olacak, daha önceki EŞİTLİK projesi çıktıları mevcut göçmen hastaların daha iyi tedavisi için paylaşılmış olunacaktır.

PROJENIN YAYILIMI:

Projenin tüm dökümanları, rehberleri ve protokolları tüm katılan ülke merkezlerine yayılacak. Ayrıca Talasemi ve Adölesan Tıpta Endokrin Bozukluklar için kurulmuş uluslararası ağ vasıtası ile, (ICET-A) tüm Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerine yayılacaktır.


Yukarı